Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Strona główna

Srokowski Rodzinny Rajd Rowerowy

Zapraszamy po raz kolejny na...

rodzinny rajd rowerowy

 

REGULAMIN RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO Z GOK SROKOWO
(3 MAJA 2022r.)

I. Cel imprezy:

 1. Popularyzacja jazdy na rowerze jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu oraz stwarzanie warunków
  do aktywnego wypoczynku dla całej rodziny.
 2. Propagowanie zdrowego trybu życia.
 3. Zapoznanie uczestników z walorami krajobrazowymi i historycznymi Srokowa i okolic.
 4. Popularyzacja Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo.
 5. Propagowanie i upowszechnienie wiedzy o patriotyzmie.

II. Organizatorzy:

Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie

Osobą odpowiedzialną za organizację rajdu jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Janusz Januszewski tel. 89 753 40 51; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. strona: www.goksrokowo.pl

III. Termin i miejsce rajdu:

Rajd odbędzie się 3 maja 2017 (wtorek), start o godz.12:00.- start Szkoła Leśna Nadleśnictwa Srokowo

TRASA: Srokowo – Marszałki – Rydzówka – Kompleks Rekreacyjno Sportowy w Leśniewie – zakończenie (powrót we własnym zakresie) – Srokowo

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trasy (warunki pogodowe).

IV. Zasady uczestnictwa:

 • Rajd ma charakter otwarty – uczestniczyć w nim mogą wszyscy chętni posiadający sprawny rower – zgodnie z obowiązkowym wyposażeniem roweru:
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
  (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 plus późniejsze zmiany).
 • Udział w rajdzie jest bezpłatny.
 •  Uczestnikiem rajdu jest wyłącznie osoba samodzielnie jadąca na rowerze.
 • Dzieci do lat 13 mogą brać udział w imprezie jedynie pod opieką rodzica lub innej osoby – prawnego opiekuna. Uczestnicy w wieku od 13 do 18 lat muszą również być pod opieką osoby dorosłej lub przedstawić kartę rowerową oraz zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (wzór do pobrania na stronie www.goksrokowo.pl oraz w Bibliotece w Srokowie)
 • Organizatorzy rajdu nie zapewniają opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami rajdu.
 • Wszystkich uczestników rajdu obowiązuje przestrzeganie przepisów Kodeksu Drogowego oraz poleceń Organizatorów i służb porządkowych. W przypadku nadzoru miejsc niebezpiecznych, uczestnicy rajdu zobowiązani są stosować się do poleceń obecnych w tym miejscu funkcjonariuszy Policji, straży lub organizatora.
 • W trakcie rajdu uczestników obowiązuje kulturalne, sportowe zachowanie oraz nie zaśmiecanie trasy rajdu i dbanie o środowisko naturalne.
 • Uczestnicy rajdu powinni zabrać ze sobą na trasę rajdu napoje, ciepłe okrycie, zabezpieczenie przed deszczem.
 • W przypadku wycofania się z rajdu uczestnik powiadamia Organizatora.
 • Zaleca się używanie podczas rajdu kasku ochronnego (dzieci obowiązkowo).
 • W przypadku rowerów wieloosobowych osoba kierująca musi mieć ukończone 18 lat i stosowne uprawnienia.
 • Organizatorzy nie odpowiadają za sprzęt i inne mienie uczestników zagubione lub stracone podczas rajdu oraz za szkody, wyrządzone przez uczestników.
 • Każdy uczestnik rajdu bierze w nim udział na swoją wyłączną odpowiedzialność – dzieci na odpowiedzialność opiekuna, który podpisał oświadczenie. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez uczestników rajdu lub w których brali oni udział.

V. Zgłoszenia:

Zgłoszenia uczestnictwa do 29 kwietnia 2022 pod nr telefonu: 89 753 40 51 lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście w GOK w Srokowie (Biblioteka). Podpisaną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (do pobrania na stronie www.goksrokowo.pl lub w Bibliotece) należy dostarczyć również do 29 kwietnia 2022 r.

VI. Zasady bezpieczeństwa:

 1. Rajd rowerowy odbędzie się zgodnie z zasadami ogólnymi ruchu drogowego, których znajomość i przestrzeganie jest obowiązkiem uczestników. W miejscach szczególnie niebezpiecznych organizator przewidział obecność pomocnych służb organizatora, co w żaden sposób nie zwalnia uczestników z przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
 2. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa. W szczególności zabrania się wyprzedzania na zjazdach, nagłych zmian kierunku jazdy, zatrzymywania się na trasie przejazdu, „ścigania się”, wyprzedzania lewą stroną itp.
 3. Wszystkie osoby, które nie zmieszczą się w wyznaczonym limicie czasowym – harmonogramie przejazdu, nie mogą liczyć na pomoc organizatora przy zabezpieczeniu trasy.
 4. Organizatorzy nie zapewniają wymiany części zapasowych podczas trwania rajdu, będzie jednak możliwa fachowa pomoc serwisu rowerowego jadącego na końcu rajdu.
 5. Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych Organizatorów.
 6. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestników od jego stosowania.

                                              

KARTA UCZESTNIKA PEŁNOLETNIEGO W RODZINNYM RAJDZIE ROWEROWYM Z GOK SROKOWO W DNIU 3 MAJA 2022 R.

NAZWISKO I IMIĘ
DATA URODZENIA
E-MAIL/TELEFON

            Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem i programem rajdu.

                                                                                                               ………………………

                                                                                             

                                                                                                       

                                                                                             Zgoda dla osoby niepełnoletniej

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
w Rodzinnym Rajdzie Rowerowym z GOK Srokowo (03.05.2022r.)

………………………..………………………….…….
(Imię i nazwisko dziecka)

Jednocześnie oświadczamy, że zapoznałam/em się z regulaminem rajdu i w pełni go
akceptuję oraz oświadczam, że córka/syn nie ma przeciwwskazań zdrowotnych
do udziału w imprezie sportowo-rekreacyjnej.

Telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna …………….………………………

…………………………………………..……………….
(Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna)