Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Strona główna

Święta Majowe w Srokowie

Serdecznie zapraszamy

RAJD GOTOWY PLAKAT a4 ÔÇö kopia1 Page 1

 

 

REGULAMIN SROKOWSKIEGO MAJOWEGO RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO
– 2 MAJA 2021

I. Cel imprezy:

 1. Popularyzacja jazdy na rowerze jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu oraz stwarzanie warunków do aktywnego wypoczynku dla całej rodziny.
 2. Propagowanie zdrowego trybu życia.
 3. Zapoznanie uczestników z walorami krajobrazowymi i historycznymi Srokowa i okolic.
 4. Propagowanie i upowszechnienie wiedzy o patriotyzmie.

II. Organizatorzy:

Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie

Osobą odpowiedzialną za organizację rajdu jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Janusz Januszewski tel. 89 753 40 51; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. strona: www.goksrokowo.pl

Partnerzy:

 • Urząd Gminy Srokowo
 • Nadleśnictwo Srokowo

III. Termin i miejsce rajdu:

Rajd odbędzie się 2 maja 2021(niedziela), start o godz.10:00 z Leśnej Szkoły Dydaktycznej

TRASA: Srokowo – Karłowo -Rydzówka – Leśniewo – Kompleks Rekreacyjno – Sportowy

IV. Zasady uczestnictwa:

 • Rajd ma charakter otwarty – uczestniczyć w nim mogą wszyscy chętni posiadający sprawny rower – zgodnie z obowiązkowym wyposażeniem roweru:
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
  (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 plus późniejsze zmiany).
 • Udział w rajdzie jest bezpłatny.
 • Uczestnikiem rajdu jest wyłącznie osoba samodzielnie jadąca na rowerze.
 • Dzieci do lat 13 mogą brać udział w imprezie jedynie pod opieką rodzica lub innej osoby – prawnego opiekuna. Uczestnicy w wieku od 13 do 18 lat muszą również być pod opieką osoby dorosłej lub przedstawić zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (wzór do pobrania na stronach Domu Kultury i Urzędu Gminy w Srokowie oraz na starcie rajdu)
 • Organizatorzy rajdu nie zapewniają opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami rajdu.
 • Wszystkich uczestników rajdu obowiązuje przestrzeganie przepisów Kodeksu Drogowego oraz poleceń Organizatorów i służb porządkowych. W przypadku nadzoru miejsc niebezpiecznych, uczestnicy rajdu zobowiązani są stosować się do poleceń obecnych w tym miejscu funkcjonariuszy Policji, straży lub organizatora.
 • W trakcie rajdu uczestników obowiązuje kulturalne, sportowe zachowanie oraz nie zaśmiecanie trasy rajdu i dbanie o środowisko naturalne. Nie wolno spożywać alkoholu w żadnej postaci.
 • Uczestnicy rajdu powinni zabrać ze sobą na trasę rajdu napoje, ciepłe okrycie, zabezpieczenie przed deszczem.
 • W przypadku wycofania się z rajdu uczestnik powiadamia Organizatora.
 • Organizatorzy nie odpowiadają za sprzęt i inne mienie uczestników zagubione lub stracone podczas rajdu oraz za szkody, wyrządzone przez uczestników.
 • Każdy uczestnik rajdu bierze w nim udział na swoją wyłączną odpowiedzialność – dzieci na odpowiedzialność opiekuna, który podpisał oświadczenie. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez uczestników rajdu lub w których brali oni udział.

V. Zgłoszenia:

Zgłoszenia uczestnictwa do 30 kwietnia 2021( lub w dniu wyjazdu) pod nr telefonów;
696 083 212 i 609 823 224 lub na adres e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Podpisaną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (do pobrania na stronie Urzędu Gminy w Srokowie). Zgody będą również dostępne u organizatorów na starcie.

VI. Zasady bezpieczeństwa:

 1. Rajd rowerowy odbędzie się zgodnie z zasadami ogólnymi ruchu drogowego, których znajomość i przestrzeganie jest obowiązkiem uczestników. W miejscach szczególnie niebezpiecznych organizator przewidział obecność pomocnych służb organizatora, co w żaden sposób nie zwalnia uczestników z przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
 2. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa. W szczególności zabrania się wyprzedzania na zjazdach, nagłych zmian kierunku jazdy, zatrzymywania się na trasie przejazdu, „ścigania się”, wyprzedzania lewą stroną itp.
 3. Wszystkie osoby, które nie zmieszczą się w wyznaczonym limicie czasowym – harmonogramie przejazdu, nie mogą liczyć na pomoc organizatora przy zabezpieczeniu trasy.
 4. Trasę należy pokonywać w określonym limicie czasowym określonym w programie, to jest do godz.12.30. Osoby, które nie zakończą rajdu do godz. 12.30 przestają być uczestnikami rajdu.
 5. Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych Organizatorów.
 6. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestników od jego stosowania.

 VII.  Świadczenia od Organizatorów:

 • udział w rajdzie jest bezpłatny
 • gorący posiłek i kiełbaskę  na zakończenie rajdu
 • upominki w konkursach i zawodach dla uczestników
 • apteczka pierwszej pomocy z przeszkoloną osobą
 • telefon do organizatora w czasie rajdu 604 094 471

 

 

                                        

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

w Rajdzie Rowerowym

„SROKOWSKI MAJOWY RODZINNY RAJD ROWEROWY”

Srokowo 02.05.2021 r.

…………………………………….

(Imię i nazwisko dziecka)

            Jednocześnie oświadczamy, że zapoznałam/em się z regulaminem rajdu i w pełni go akceptuję oraz oświadczam, że córka/syn nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w imprezie sportowo-rekreacyjnej.

Telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna ………………………………

                                                                                                             ……………………………….                      

(Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna)