Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Strona główna

Konkurs Fotograficzny

Znalezione obrazy dla zapytania aparat fotograficzny gify

 Gminna Biblioteka Publiczna w Srokowie1

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

KONKURS FOTOGRAFICZNY

ZIMA Z KSIĄŻKĄ

Organizator: Gminna Biblioteka Publiczna w Srokowie

1.

Imię i nazwisko autora zdjęcia

2.

Adres mailowy autora zdjęcia

3.

Miejsce wykonania zdjęcia

4.

Dodatkowe informacje

autora o zdjęciu

Osoba pełnoletnia

Osoba niepełnoletnia*

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu Zima z książką” i w pełni akceptuję zawarte w nim postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych

(Dz.U. nr 133 poz. 833 z późn. zmianami).

* Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka/autora zdjęcia na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu „Zima z książką”.

...................................................

Podpis rodzica lub Opiekuna prawnego

.....................................................                           ...................................................

Miejscowość,data                                                                                                                              Podpis uczestnika/autora zdjęcia

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„Zima z książką

 1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Srokowie, Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie.
 2. Konkurs trwa od 28 stycznia 2019 do 25 lutego 2019 roku.
 3. W konkursie mogą brać
 4. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za zgodą rodziców lubprawnych opiekunów, potwierdzoną w formularzu zgłoszeniowym.
 5. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z oświadczeniem, że Uczestnik osobiście

wykonał zdjęcia i posiada do nich pełne prawa autorskie. Uczestnik przyjmuje na

siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne zgłoszonych fotografii.

 1. Uczestnik Konkursu przyjmuje warunki Regulaminu Konkursu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowychwyłączniena potrzeby Konkursu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 833 z późn. zmianami).
 2. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorom nieodpłatnej licencji,

uprawniającej do korzystania przez czas nieograniczony oraz bez ograniczeń terytorialnych z przesłanych zdjęć na wszystkich polach eksploatacji a w szczególności obejmującej uprawnienie do: utrwalania, zwielokrotnienia wszelkimi technikami w tym przede wszystkim techniką drukarską, wprowadzenia do pamięci komputera, wprowadzenia do obrotu w kraju i za granicą, publikacji na stronach internetowych Organizatorów, na profilach społecznościowych Organizatorów.

Zasady zgłaszania uczestnictwa

 1. Plik ze zdjęciem należy przesłać w formacie jpg wraz z formularzem zgłoszeniowym w formacie pdf.
 1. Plik ze zdjęciem należy przesłać drogą elektroniczną podadres

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do 25 lutego 2019 r.

Każdy uczestnik może przesłać tylko jeden plik z jednym zdjęciem.

3. Data wykonania jest nieistotna, liczy się data zgłoszenia zdjęciado Konkursu.

4. Zdjęcie powinno mieć minimum 2000 pikseli wzdłuż długiej krawędzi.

5. Organizator konkursu ma prawo odrzucić prace niezgodne z niniejszym Regulaminem, odbiegające od tematu, wadliwe technicznie i takie, które zostały

wykonane wbrew zasadom etycznym. Fotografie, na których będą naniesione

dodatkowe znaki, np. daty, nazwisko autora nie będą dopuszczone do konkursu

 1. Zdjęcia zgłoszone do Konkursu będą publikowanena FB Biblioteki.
 2. Zdjęcia w galerii będą posiadały tylko numer.
 3. Jury powołane przez organizatora oceni prace i nagrodzi minimum 3 zdjęcia.
 4. Wyniki oraz roztrzygnięcie Konkursu nastąpi 1 marca 2019 r.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.