Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Strona główna

Srokowski 3 Majowy Rodzinny Rajd Rowerowy

Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie ZAPRASZA

 RAJD GOTOWY PLAKAT kopia 1 1 1

REGULAMIN SROKOWSKIEGO 3 - MAJOWEGO RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO
– 3 MAJA 2018


I. Cel imprezy:
1. Popularyzacja jazdy na rowerze jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu oraz stwarzanie warunków do aktywnego wypoczynku dla całej rodziny.
2. Propagowanie zdrowego trybu życia.
3. Zapoznanie uczestników z walorami krajobrazowymi i historycznymi Srokowa i okolic.
4. Propagowanie i upowszechnienie wiedzy o patriotyzmie.
II. Organizatorzy:
Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie
Osobą odpowiedzialną za organizację rajdu jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Janusz Januszewski tel. 89 753 40 51; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. strona: www.goksrokowo.pl
Partnerzy:
• Urząd Gminy Srokowo
• Nadleśnictwo Srokowo
III. Termin i miejsce rajdu:
Rajd odbędzie się 3 maja 2018 (czwartek), start o godz.12:30 z boiska Orlik
TRASA: Srokowo - Srokowski Dwór (Leśniczówka) – Sówka – Srokowo (przystanek przy Nadleśnictwie i możliwość włączenia się do trasy) – Leśniewo – Kompleks Rekreacyjno – Sportowy nad j. Rydzówka (ścieżką Green Velo)
IV. Zasady uczestnictwa:
• Rajd ma charakter otwarty – uczestniczyć w nim mogą wszyscy chętni posiadający sprawny rower – zgodnie z obowiązkowym wyposażeniem roweru:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 plus późniejsze zmiany).
• Udział w rajdzie jest bezpłatny.
• Uczestnikiem rajdu jest wyłącznie osoba samodzielnie jadąca na rowerze.
• Dzieci do lat 13 mogą brać udział w imprezie jedynie pod opieką rodzica lub innej osoby – prawnego opiekuna. Uczestnicy w wieku od 13 do 18 lat muszą również być pod opieką osoby dorosłej lub przedstawić zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (wzór do pobrania na stronie www.goksrokowo.pl oraz w Bibliotece w Srokowie)
• Organizatorzy rajdu nie zapewniają opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami rajdu.
• Wszystkich uczestników rajdu obowiązuje przestrzeganie przepisów Kodeksu Drogowego oraz poleceń Organizatorów i służb porządkowych. W przypadku nadzoru miejsc niebezpiecznych, uczestnicy rajdu zobowiązani są stosować się do poleceń obecnych w tym miejscu funkcjonariuszy Policji, straży lub organizatora.
• W trakcie rajdu uczestników obowiązuje kulturalne, sportowe zachowanie oraz nie zaśmiecanie trasy rajdu i dbanie o środowisko naturalne. Nie wolno spożywać alkoholu w żadnej postaci.
• Uczestnicy rajdu powinni zabrać ze sobą na trasę rajdu napoje, ciepłe okrycie, zabezpieczenie przed deszczem.
• W przypadku wycofania się z rajdu uczestnik powiadamia Organizatora.
• Organizatorzy nie odpowiadają za sprzęt i inne mienie uczestników zagubione lub stracone podczas rajdu oraz za szkody, wyrządzone przez uczestników.
• Każdy uczestnik rajdu bierze w nim udział na swoją wyłączną odpowiedzialność – dzieci na odpowiedzialność opiekuna, który podpisał oświadczenie. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez uczestników rajdu lub w których brali oni udział.
V. Zgłoszenia:
Zgłoszenia uczestnictwa do 30 kwietnia 2018 pod nr telefonu: 89 753 40 51 lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście w GOK w Srokowie (Biblioteka). Podpisaną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (do pobrania na stronie www.goksrokowo.pl lub w Bibliotece) należy dostarczyć najpóźniej przed startem do godz. 12:15 ( zgody będą również dostępne u organizatorów na starcie)
VI. Zasady bezpieczeństwa:
1. Rajd rowerowy odbędzie się zgodnie z zasadami ogólnymi ruchu drogowego, których znajomość i przestrzeganie jest obowiązkiem uczestników. W miejscach szczególnie niebezpiecznych organizator przewidział obecność pomocnych służb organizatora, co w żaden sposób nie zwalnia uczestników z przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
2. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa. W szczególności zabrania się wyprzedzania na zjazdach, nagłych zmian kierunku jazdy, zatrzymywania się na trasie przejazdu, „ścigania się”, wyprzedzania lewą stroną itp.
3. Wszystkie osoby, które nie zmieszczą się w wyznaczonym limicie czasowym – harmonogramie przejazdu, nie mogą liczyć na pomoc organizatora przy zabezpieczeniu trasy.
4. Trasę należy pokonywać w określonym limicie czasowym określonym w programie, to jest do godz.14.30. Osoby, które nie zakończą rajdu do godz. 14.30 przestają być uczestnikami rajdu.
5. Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych Organizatorów.
6. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestników od jego stosowania.
VII. Świadczenia od Organizatorów:
• udział w rajdzie jest bezpłatny
• oznakowanie trasy
• gorący posiłek oraz woda mineralna na zakończenie rajdu
• upominki w konkursach i zawodach dla uczestników
• apteczka pierwszej pomocy z przeszkoloną osobą
• kiełbaski dla osób czynnie biorących udział w imprezie( rajd, gry, konkursy)
• telefon do organizatora w czasie rajdu 604 094 471

 

 

                                                

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

w Rajdzie Rowerowym

„SROKOWSKI 3-MAJOWY RODZINNY RAJD ROWEROWY”

Srokowo 03.05.2018 r.

…………………………………….

(Imię i nazwisko dziecka)

            Jednocześnie oświadczamy, że zapoznałam/em się z regulaminem rajdu i w pełni go akceptuję oraz oświadczam,

że córka/syn nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w imprezie sportowo-rekreacyjnej.

Telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna ………………………………

                                                                                                            ……………………………….           

                                                                                            (Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna)